Inleiding | Gedrag

inleiding | Gedrag

Jongetjes spelen met auto's, meisjes spelen met poppen. Zo hoort het. Toch? Dit is een voorbeeld van een rolgedrag; gedrag dat anderen van iemand verwachten in een bepaalde situatie. Het is een jongetje, hij is klein, dus speelt hij met autoís. Iemand die rolgedrag vertoont voldoet aan het rolpatroon. Een van de bekendste rolpatronen is het traditionele man-vrouwrolpatroon in een gezin. Dit rolpatroon houdt in dat de man buitenshuis de kost verdient en de vrouw voor de kinderen zorgt en het huishouden doet. Dit is echter al behoorlijk aan het veranderen, zowel mannen en vrouwen voelen er niet zoveel meer voor om aan dit rolpatroon te voldoen. Dit rolpatroon, bestaand uit rolgedrag is echter wel een goed voorbeeld van iets wat jarenlang het gedrag van zowel mannen als vrouwen voor een groot deel bepaald heeft.
Chimpansee
© onbekend
Dit hoofdstuk heet Gedrag, en gaat dan ook over gedrag van zowel mensen als dieren. Onder gedrag vallen alle waarneembare activiteiten van dier en mens. Het bestuderen van gedrag heet ethologie, in de ethologie moet je altijd objectief zijn en ervoor zorgen dat je geen antromorfismen gebruikt. Dit houdt in dat je een dier geen menselijke eigenschappen geeft. Er zijn heel veel dingen die invloed hebben op het gedrag, het bovenstaande stukje is er slechts een voorbeeld van. Gedrag wordt veroorzaakt door zowel inwendige al uitwendige factoren. Inwendige factoren kunnen dingen zijn als:
  1. Honger.
  2. Hormonen, deze hebben vooral in de pubertijd, wanneer het lichaam zich gaat ontwikkelen en geslachtshormonen gaat produceren, veel invloed op het gedrag.
  3. Temperatuur, als je het koud hebt doe je bijv. een trui aan.
Dit zijn voorbeelden van inwendige factoren, ook wel motiverende factoren genoemd. Zij zorgen ervoor dat je een bepaald gedrag vertoont. Zo zijn er ook veel uitwendige factoren. Een voorbeeld daarvan is het rolgedrag dat hierboven beschreven is. Andere voorbeelden zijn:
  1. Sleutelprikkels en supernormale prikkels, uitwendige factoren die aanzetten tot een bepaalde reflex.
  2. Leerprocessen; van jongs af aan wordt je door alles om je heen gevormd en geleerd. Dit gebeurd zeker niet alleen op school, maar ook thuis. Denk maar aan het leren praten; dit is ook een vorm van een leerproces. Bovendien zijn er verschillende manieren van leren.
Rode lippen en lippenstift
© onbekend
In dit hoofdstuk zul je leren over verschillende soorten gedrag, welke factoren er invloed op hebben en welke vormen er van bijv. leergedrag zijn.