Inleiding | Ordening en evolutie

inleiding | Ordening en evolutie

Een plaatje van Darwin
© onbekend
Er zijn veel verschillende theorieŽn over hoe het leven dat wij nu kennen is ontstaan. Vanaf 3500 voor Christus zijn mensen na gaan denken over het ontstaan van het leven. Zo ontstonden de scheppingsverhalen. Ongeveer 500 na Christus zocht men een verklaring zonder een God als schepper, een meer natuurlijke verklaring. Zo ontstonden de theorieŽn van Lamarck, Darwin en het Neo-darwinisme. De ontwikkeling van de mens wordt beschreven. Er wordt uitgebreid verteld over fossielen, wat ze zijn en hoe ze ontstaan. Ook wordt er verteld hoe wij nu kunnen uitrekenen uit welk jaar een fossiel komt, de koolstof-14-methode. Bij het onderzoek naar fossielen komen belangrijke verschillen en overeenkomsten in bouw van organismen naar boven. het onderwerp allelen wordt ook besproken. Er wordt uitgelegd over het hardy-weinberg principe en wat je hiermee kunt. Zo krijg je een duidelijk beeld van gen- en allelfrequenties. Dit geeft een handig opstapje naar biodiversiteit waar je te maken krijgt met het begrip biodiversiteit. Er wordt gesproken over de eerste cellen en de eerste organismen.
Een plaatje van een fossiel
© onbekend