Inleiding |

inleiding |

Het fotosynthese effect
© onbekend
De energie die nodig is voor levensprocessen moeten ergens vandaan komen. Dit hoofdstuk laat zien dat bij de primaire productie een niet-organische energiebron (uit zonlicht of anorganische stoffen) wordt vastgelegd in energierijke organische verbindingen (de brandstof suiker). Bij de verbranding van deze organische stoffen komt de chemische energie weer vrij en is beschikbaar voor cellulaire processen, zoals de productie van allerlei organische stoffen. In een voedselweb bestaat een levendige uitwisseling van vele organische moleculen die door afbraak energie kunnen leveren aan verschillende trofische niveaus. Bovendien worden er voortdurend nutri╬nten opgenomen, doorgegeven en weer vrijgemaakt. Vroeg of laat kunnen reducenten de organische moleculen afbreken tot water en koolstofdioxide. De vrijgemaakte nutri╬nten en koolstofdioxide kunnen weer opgenomen worden door de primaire producenten en is de cirkel rond.
De koolstof kringloop
© onbekend
Dit hoofdstuk behandeld de energetische aspecten van een ecosysteem. Daarbij komen ook de maatschappijgerelateerde onderwerpen aan de orde, zoals het oogsten van plantaardige en dierlijke biomassa uit natuurlijke en niet-natuurlijke populaties, en de verwerking van organische afval door compostering.