Inleiding | Energie

inleiding | Energie

Energie is een vaag begrip, dat op allerlei manieren gebruikt wordt. In de volksmond is het vaak de elektrische stroom uit het stopcontact. Maar daar gaat het in dit hoofdstuk niet over. Het gaat hier vooral over zogenaamde chemische energie: energie die vastgelegd is in chemische verbindingen.

Over deze vorm van energie, en dan natuurlijk vooral in organismen, kom je veel te weten. Ten eerste moet natuurlijk duidelijk zijn hoe de energie eigenlijk vastgelegd kan worden. Hierbij wordt ook verteld hoe enzymen hierbij kunnen helpen en hoe hun werking kan veranderen. Vervolgens wordt gekeken hoe dit geheel in organismen werkt. Diep wordt er ingegaan op de verbranding van glucose, de belangrijkste brandstof voor de cellen. De dissimilatie van deze stof is een ingewikkeld proces, waarbij verschillende mechanismen om de energie uit de glucose te krijgen bekend zijn.

Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten waar de glucose gevormd wordt. Hiervoor moet gezocht worden bij de planten, en dan vooral de fotosynthese. Hier zijn eveneens veel verschillende processen nodig om de lichtenergie om te zetten in chemische energie (glucose).

Omdat glucose zo’n belangrijke brandstof is, wordt er veel aandacht aan besteed. Maar hierdoor mogen zeker andere brandstoffen niet vergeten worden. In basisstof 6 wordt nog ingegaan op de opbouw en de verbranding van andere koolhydraten, eiwitten en vetten. Als afsluiter wordt nog gekeken naar de kringlopen van koolstof en stikstof. Deze worden duidelijk door toepassing van de kennis uit de vorige basisstoffen.

Dit hoofdstuk is één van de ingewikkeldste hoofdstukken van V5. Probeer alle opgaven te maken en met wat hulp van een goede docent moet het allemaal goed lukken. Het is ook handig gebruik te maken van je scheikundige kennis, omdat veel processen daarmee te verklaren zijn.