Inleiding | Erfelijkheid

inleiding | Erfelijkheid

"Jij lijkt als twee druppels water op je moeder!" horen we wel eens zeggen. Aan allerlei uiterlijke kenmerken kun je merken dat personen familie van elkaar zijn. Dit valt te verklaren met erfelijkheid. De chromosomen in je cellen bevatten de genen, de genetische code waaruit jij bestaat. Die genen heb je van je ouders gerfd. 23 chromosomen met genen uit je vaders zaadcel en 23 uit je moeders eicel. Dat jij op zich uniek bent komt doordat jij een mix bent van je vaders en moeders eigenschappen. Je omgeving speelt echter ook een grote rol in wie je bent. Daardoor is er geen mens hetzelfde! Zelfs bij een tweeling is zijn er wel afwijkende factoren in hun omgeving te noemen (vriendjes, eigen keuzes, etc.). Als je later zelf kinderen wil, is het goed om voor een eventuele zwangerschap te weten of er in je familie (of die van je partner) afwijkingen voorkomen. Je kunt dan de kans uitrekenen hoe groot de kans is dat jij of je partner deze afwijking doorgeeft aan je kind. Je kunt dan van te voren bepalen of je het risico wilt nemen of dat je bepaalt dat je niet zelf kinderen krijgt, maar na gaat denken over adoptie bijvoorbeeld. Met de moderne prenataal-diagnostische methoden kunnen er ook tijdens een vroeg stadium van de zwangerschap afwijkingen aan de embryo opgespoord worden. Gentherapie en genetische modificatie gaan nog een stapje verder. Met deze methoden kun je gewenste eigenschappen inbouwen in (ongeboren) organismen. Onderzoeken hieraan ondervinden hevige weerstand van de publieke opinie. Mensen zijn bang voor de gevolgen, omdat er nog niet veel over bekend is en wat voor schade het precies kan aanrichten.