Inleiding | Inleiding in de biologie

inleiding | Inleiding in de biologie

Celinterieur
© onbekend
Het hoofdstuk cellen in werking, gaat over cellen en wat er in die cellen plaatsvindt. Alles wat daarin gebeurt is van levensbelang. Als al deze processen zouden stoppen, zou jij niet lang meer te leven hebben. De processen in de cellen houden het celmilieu stabiel. Dat wil zeggen dat de omgeving van de cel niet al te veel verandert. Voor het stabiel houden van dit celmilieu zijn veel verschillende processen nodig. Voor elk proces is een speciaal organel in de cel aanwezig. Een organel kun je vergelijken met een fabriekje. In het hoofdstuk staan een aantal organellen met hun functie uitgelegd. Ook wordt er in dit hoofdstuk uitgelegd waarom cellen delen en hoe dat in grote lijnen gebeurt. Namelijk in een aantal verschillende fases: de G1-fase, de S-fase, de G2-fase en de M-fase. Voor een celdeling zijn enzymen nodig. Evenals voor de chemische processen die in de cel plaatsvinden. Enzymen zijn eiwitten die tijdelijk energie uitlenen. Ze zorgen dus eigenlijk dat er genoeg energie is om een bepaald proces plaats te laten vinden. Zonder enzymen, zouden de meeste processen dus ophouden waardoor je celmilieu niet stabiel blijft. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Enzymen zijn dus heel belangrijk! Dan wordt er ook nog wat verteld over het onstaan van organismen uit bacteriën. Dit wordt de endosymbiosetheorie genoemd. Hier zal ook de webquest over gaan.