Inleiding | Ordening

inleiding | Ordening

Om het makkelijker te maken om ordening te kunnen begrijpen is als je aan het woord ordenen denkt. Ordenen is het indelen van een verzameling in groepen. Om het jezelf makkelijker te maken als je bijvoorbeeld een verzameling flippo's hebt, dan kun je die flippo's gaan indelen in bepaalde groepen. Je zoekt soort bij soort. Als je er dan minstens twee van hetzelfde soort bij elkaar hebt dan heb je die ingedeeld in een bepaalde groep (ordenen). En zo ongeveer werkt ordenen in de biologie ook. Niet moeilijk dus! Wat is ordening nu dan wel precies? Ordening is dat alle organismen (alle levende wezens en planten op deze aarde) worden ingedeeld bij een van de 4 rijken: schimmels, bacteriën, planten en dieren. En deze 4 rijken zijn weer onder te verdelen in verschillende groepen: afdelingen, klassen, orden, families, geslachten en soorten. Er zijn op deze aarde meer dan een miljoen verschillende soorten organismen. Om daar een goed overzicht van te krijgen heeft men besloten om al die soorten te ordenen. De soorten en groepen organismen die nu op deze aarde leven, die hebben niet altijd bestaan. In de loop van de tijd zijn de levensvormen en de levensomstandigheden op de aarde ontstaan en veranderd. Er zijn veel theorieën over de manier waarop de veranderingen hebben plaatsgevonden. De indelingscriteria is vrij uitgebreid. Zo moet je bijvoorbeeld kijken uit hoeveel cellen organismen bestaan en is ook o.a. de celgrootte en de voedingswijze van belang, om een bepaald organisme te ordenen in een bepaalde groep. Dieren kunnen dus worden onderverdeeld in verschillende afdelingen, klassen, orden etc.