Inleiding |

inleiding |

Een zenuwcel
© onbekend
In deze inleiding zal een begin worden gemaakt met het onderwerp zenuwen. In dit hoofdstuk komen zaken aan de orde als zenuwcellen en het centrale zenuwstelsel (CZS). Maar wat zijn zenuwcellen, welke soorten zenuwcellen zijn er en hoe werken ze? Zenuwcellen zijn cellen die je nodig hebt bij het oppakken van een pen of bij het afschrikken bij aanraking van een heet voorwerp. Zenuwcellen zijn cellen die signaaltjes, impulsen, van zenuwcel op zenuwcel doorgeven om het uiteindelijk naar de hersenen te brengen. De hersenen op hun beurt bepalen wat er moet gebeuren met de verkregen informatie.
Schema van zenuwcellen
© onbekend
Er zijn drie soorten zenuwcellen: sensorische-, motorische- en schakelzenuwcellen. Sensorische zenuwcellen zijn in het hele lichaam te vinden. Sensorische zenuwcellen zijn de cellen die informatie verzamelen, of iets pijn doet of iets koud is etc., deze gegevens versturen de sensorische zenuwcellen naar het centrale zenuwstelsel waar deze gegevens worden verwerkt. Motorische zenuwcellen zijn ook in het hele lichaam te vinden. Motorische zenuwcellen zijn de cellen die de verwerkte informatie, na het CZS, gebruiken. Bijvoorbeeld je arm bewegen bij aanraking van een heet voorwerp. Je sensorische zenuwcel registreert dat je in aanraking bent gekomen met een heet voorwerp en stuurt een impuls naar het CZS en die stuurt vervolgens een impuls naar de motorische zenuwcellen met de opdracht om je arm weg te trekken. Schakelzenuwcellen zijn zenuwcellen die alleen te vinden zijn in het CZS. Deze zenuwcellen helpen bij de impulsoverdracht van sensorische zenuwcel op motorische zenuwcel. Nu weten we waar de drie verschillende zenuwcellen te vinden zijn en waar ze voor dienen is het natuurlijk belangrijk dat je ook weet hoe ze werken. Een zenuwcel bestaat uit een synaps, een axon en een cellichaam. De impulsoverdracht verloopt veel langzamer via andere lichaamscellen die impulsen dan via het membraan moeten verplaatsen. In een zenuwcel bevindt zich aan het einde van het axon een synaps. Hier vindt chemische overdracht van impulsen plaats via neurotransmitters. Onder invloed van een impuls komen uit een pre-synapstische cel neurotransmitters vrij door exocytose. Hoe hoger de impulsfrequentie, des te meer neurotransmitter vrijkomt en des te sneller de impuls wordt doorgeven. Hopelijk heeft deze kleine introductie van het hoofdstuk Netwerken je een duidelijk overzicht gegeven van wat er allemaal zal worden behandeld. Veel succes met het leren van dit hoofdstuk over de netwerken in ons lichaam.